213 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Key Largo

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 213 kết quả
­
Đảo tư nhân vì Bán tại Pumpkin Key - Private Island in the Florida Keys Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 28
 • $110,000,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,000 Bộ vg.
 • $22,000 / Bộ vg.
 • Đảo tư nhân
Russell Post Sotheby's International RealtyRussell Post
Điện Thoại: ­+1 305.451.8199­
Điện Thoại: ­+1 305.367.2027­
E-Mail cho tôi  
­
 

50 Card Sound Road Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Bay Front Estate at Ocean Reef 50 Card Sound Road Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 23
 • $13,750,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 7,376 Bộ vg.
 • $1,864 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Russell Post Sotheby's International RealtyRussell Post
Điện Thoại: ­+1 305.451.8199­
Điện Thoại: ­+1 305.367.2027­
E-Mail cho tôi  
­
 

6 & 7 Cannon Point Road Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
Đất đai vì Bán tại Finest Bay Front Vacant Land at Ocean Reef 6 & 7 Cannon Point Road Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 11
 • $10,900,000 USD
 • Đất đai
Russell Post Sotheby's International RealtyRussell Post
Điện Thoại: ­+1 305.451.8199­
Điện Thoại: ­+1 305.367.2027­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Spectacular Waterfront Home at Ocean Reef 16 Sunset Cay Road Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 33
 • $9,500,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 7,866 Bộ vg.
 • $1,208 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Russell Post Sotheby's International RealtyRussell Post
Điện Thoại: ­+1 305.451.8199­
Điện Thoại: ­+1 305.367.2027­
E-Mail cho tôi  
­
 

40-42 Cardinal Lane Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Florida Keys Retreat at Ocean Reef 40-42 Cardinal Lane Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 24
 • $8,900,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 10,000 Bộ vg.
 • $890 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Russell Post Sotheby's International RealtyRussell Post
Điện Thoại: ­+1 305.451.8199­
Điện Thoại: ­+1 305.367.2027­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Captivating Ocean Front Views at Ocean Reef 15 Sunrise Cay Drive Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 23
 • $8,275,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,745 Bộ vg.
 • $1,744 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Russell Post Sotheby's International RealtyCassandra Everhart
Điện Thoại: ­+1 305.522.2332­
Điện Thoại: ­+1 305.367.2027­
E-Mail cho tôi  
­
 

45 Card Sound Road Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Bay Front Home at Ocean Reef 45 Card Sound Road Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 18
 • $8,200,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,215 Bộ vg.
 • $2,551 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Russell Post Sotheby's International RealtyHelena Morton
Điện Thoại: ­+1 305.522.2196­
Điện Thoại: ­+1 305.367.2027­
E-Mail cho tôi  
­
 

24 Dispatch Creek Court Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Extraordinary Private Retreat at Ocean Reef 24 Dispatch Creek Court Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 32
 • $7,600,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 8,637 Bộ vg.
 • $880 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Russell Post Sotheby's International RealtyHelena Morton
Điện Thoại: ­+1 305.522.2196­
Điện Thoại: ­+1 305.367.2027­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Ocean Reef Estate Offers Ocean Front Living 36 Cardinal Lane Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 31
 • $6,390,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,365 Bộ vg.
 • $1,004 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Russell Post Sotheby's International RealtyRussell Post
Điện Thoại: ­+1 305.451.8199­
Điện Thoại: ­+1 305.367.2027­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 39 Cardinal Lane Key Largo, Florida 33037 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 16
 • $6,250,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 4,816 Bộ vg.
 • $1,298 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: OR564
­
 
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Key Largo. We have 213 property listings in Key Largo, and 3,499 listings in all of Florida. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Key Largo. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­
­